You are being redirected to page www.conram.it...

CONRAM.COM

Välkommen

CONRAM är ett hobby företag som sedan 1994 sysslat med en lång rad olika projekt inom IT och web.

Perioden 2000-2006 var jag egen firma och ägnade i stort sett all tid åt ett företag som sålde arbetsmiljösystem skrivet i Java i hela Norden.

Något som genomlyst mina projekt är att de börjat som en egen idé och sedan spridit sig till en internationell samling av intresserade personer som hjälper till på många olika sätt. Exempel på det är spelrelaterade saker jag gjort på webben där jag både aktivt deltagit i support och felsökning av vissa speltitlar och haft en framträdande roll inom vissa nätverk och deras gemenskap och forum.

Vissa projekt har nu varit aktiva i närmare 20 år.

På senare år har jag skapat Conram IT, som är mer ägnat åt att undersöka och testa lösningar inom server, säkerhet och hosting på olika nivåer, vilket jag sysslar med på med på hemmafronten och med mitt Webhotell Inleed.se.

conram.com samt conram.it är domäner som ägs av mig och utgör plattformar för olika typer av projektarbeten.

Kontakt: Rikard Malmborg, dev@conram.it

Welcome

CONRAM is a hobby company that since 1994 has worked on a large number of different projects in IT and the web.

In the period 2000-2006, I was my own business and devoted almost all my time to supporting a customer that sold work environment systems written in Java throughout the Nordic region.

A common denominator for many of my projects is that they start as my own idea and then spread to an international community of interested people who help in many different ways. Examples of this are game-related things I have done on the web where I have both actively participated in support and troubleshooting of certain game titles and had a prominent role within certain networks and their community and forums.

Some projects have now been live for almost 20 years.

In recent years, I have created Conram IT, which is more dedicated to investigating and testing solutions in server, security and hosting at different levels, which I experiment on in my home lab and on the Web host Inleed.se.

conram.com and conram.it are domains owned by me and make platforms for different types of project work.

Contact: Rikard Malmborg, dev@conram.it

 

This site do not use Cookies nor store any information about your visit.